محصولات

قابلیت و ویژگی ها

اين نرم افزار شامل اطلاعات مربوط به انبار قطعات و مراحل مختلف سفارش گذاري، پذيرش، تعميرات و مصارف قطعه و خدمات و امور مربوط به قراردادهاي صافكاري و نقاشي و خدمات خارج از تعميرگاه تا مرحله بستن كارت خودرو و تحويل آن و محاسبات مربوطه و امكان پي گيري تماس با مشتريان جهت تحويل خودرو آنان و امکان ارسال پيامك براي مشتري و اطلاعات مربوط به گارانتي و كليم قطعات و فروش آزاد قطعات و دريافت وجوه مختلف از مرحله پيش پرداخت تا تحويل خودو به صورت نقدي، چك، حواله و POS ، امكان زمان بندي رزرو خودرو جهت مراجعات بعدي و پرداخت هاي نقدي صندوق بابت هزينه هاي جاري و ارائه گزارش هاي مختلف خودرو و عمليات ريالي و صدور اسناد حسابداري مالي به صورت خودكار در هر مرحله از رسيد و حواله و عمليات ريالي مي باشد كه شرح آنها در بخش بندي زير خواهد آمد

اطلاعات پايه
معرفي انواع خودرو و مدل آنها و تعيين كد اختصاري هر مدل خودرو •
معرفي انواع تجهيزات خودروها جهت استفاده در قسمت پذيرش خودرو •
معرفي انواع رنگ براي خودروها •
ثبت مشخصات خودرو شامل شماره شاسي،‌ موتور، شماره ملی خودرو •
پلاك شهرباني، سال ساخت، گارانتي و شروع آن، نوع گيربكس،‌رنگ •
اطلاعات مالك خودرو اشخاص حقيقي يا حقوقي و كد ملي يا شناسه ملي •
ثبت انواع اظهارات مشتري كه موقع پذيرش نياز به تايپ مجدد ندارد •
ثبت اطلاعات پرسنل تعميرگاه و نمايندگي و اطلاعات استخدامي •
تعيين بخش هاي مختلف مراكز هزينه در تعميرگاه مانند صافكاري، الكتريكي و غیره •
معرفي انبارهاي مختلف •
گروه بندي قطعات و ثبت اطلاعات مربوط به قطعات •
تعيين قفسه براي قطعات در انبارها •
تعيين اجرت انواع خدمات بر اساس ضريبي براي توع كار خدماتي •
كه در نهايت در نرخ ساعتي تعيين شده ضرب خواهد شد •
تعيين اطلاعاتي كه در زمان تحويل خودرو مورد استفاده قرار مي گيرد •
شامل علت خواب خودرو، علت ديركرد در انجام تعميرات و كسور فاكتور •
اطلاعات مربوط به بخش مالي شامل معرفي انواع بانك ها، معرفي صندوق و تنخواه گردانها •
معرفي بيمه هاي مختلف خودرو، جدول پارامترها شامل درصدهاي ماليات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداري، •
تعيين نرخ نفر ساعت، درصد پاداش گارانتي، درصد گارانتي شركتي و غير شركتي •

عمليات:
پذيرش خودرو شامل دريافت كليه اطلاعات مربوط به پذيرش خودرو •
نمايش وضعيت خودرو از نظر آسيب هاي بدنه و تجيزاتي كه در خودرو موجود است •
اظهارات مشتري و کارشناس مربوطه تعيين تقريبي زمان ترخيص و هزينه احتمالي •
براي هر خودرو مي توان بيش از يك كارت پذيرش ثبت نمود •
براي هر كارت مي توان پس از پذيرش اطلاعات مربوط به قرارداد صافكاري و نقاشي را نيز ثبت نمود •
قبل از مراجعه يك خودرو مي توان قطعات مورد نظر را براي آن خودرو رزرو نمود •
كه به صورت آماري نه فيزيكي از انبار خارج مي شود •
مي توان بر اساس برنامه زمان بندي خودرو براي مراجعه اطلاعات پذيرش را انجام داد •
در صورتي كه نوبت مراجعه خودرو نباشد آلارم هاي لازم توسط سيستم داده خواهد شد •
در صورتي كه نسبت به سوابق قبلي در كيلومتر خودرو دستكاري شده باشد توسط سيستم قابل تشخيص است •
يك خودرو مي تواند به مالك جديدي واگذار شده كه در مراجعات بعدي مشخص خواهد شد •
يك مالك مي تواند چندين خودرو داشته باشد •
براي هر خودرو مي توان فاكتورهاي خدمات خارج از تعميرگاه را نيز به كارت آن اضافه نمود •
قطعات خارج شده از انبار براي خودرو مي تواند بدون استفاده به انبار عودت داده شود •
امكان بستن كارت هايي كه تنها براي آنها قطعه ثبت شده است وجود ندارد •
پس از بستن كارت اسناد مالي مربوطه نيز صادر مي شود •
در زمان تحويل خودرو اطلاعات مربوط به هزينه هاي مختلف ماننند پاركينگ و بدهي قبلي مشتري •
پيش دريافت در صورت ثبت قبلي، و كسور روي فاكتور نيز ثبت مي شود •
دريافت از مشتري مي تواند به صورت نقدي، چك، حواله بانكي و استفاده از دستگاه پوز باشد •
ثبت درخواست و سفارش قطعه براي خودرو از شركت و انجام كليه عمليات تاييد، تحويل •
امكان وصول پيش دريافت از مشتريان كه در زمان تحويل از ميزان فاكتور كاسته مي گردد •
امكان پرداخت نقدي توسط صندوق •
امكان پرداخت نقدي توسط مشتري بعد از روز تحويل خودرو •
بت اطلاعات مربوط به قطعات و خدمات داراي گارانتي و ارسال كليم آن به شركت •
دريافت تاييديه آن و انجام عمليات مالي مربوط به كليم •
امكان فروش آزد قطعات به مشتريان نمايندگي يا متفرقه •
امكان ثبت برنامه رزرو خودرو براي مراجعات بعدي بر اساس تقويم •
امكان ابطال يا جابجايي زمان رزرو با تقسيم بندي سه خودرو در هر نيم ساعت •
ارائه آمار لحظه اي از تعداد كل رزرو، تعداد پذيرش شده و تعداد ابطالي •
امكان جستجو خودرو در مراحل مختلف عمليات براساس كارت، شاسي، مالك، كد ملي يا پلاك خودرو •

گزارش ها:
انواع گزارش هاي پذيرش بر اساس آمار پذيرش و اظهارات مشتري •
همراه با آيتم هاي جستجو مختلف براساس پذيرشگر، نوع خودرو، نوع پذيرش •
گزارش مربوط به اطلاعات تعميرگاه و خودروهاي داخل تعميرگاه •
گزارش مربوط به تحويل خودرو و علل ديركرد •
انواع گزارش مالي براساس پيش دريافت ها، صندوق و مراكز هزينه •
گزارش مربوط به پرسنل و عملكرد آنها و ميزان كاركرد به صورت كلي •
با ريزگردش و براساس جايگاه تعميرات، شماره شاسي¬هاي خاص، گره خدمات و يا خدمات خاص •

انبارداري:
كليه عمليات مربوط به معرفي قطعات و قفسه بندي و ثبت موجودي اوليه و انبارگرداني •
ورود قطعه به صورت ثبت دستي يا بازيابي اطلاعات از فايل حواله به فرمت اكسل •
نگهداري آمار مربوط به قطعات ارسالي كه براي شاسي خاصي ارسال شده اند •
انتقال قطعاات بين قفسه هاي در يك انبار يا بين انبارها •
صدور پيش فاكتور جهت رزرو قطعه براي خودروها •
ثبت اطلاعات برگشت از خريد •
ثبت اطلاعات برگشت از فروش •
عمليات انبارگرداني و ثبت شمارش ها و تهيه صورت مغايرات موجودي •
انتقال شمارش هاي پايان يك دوره به موجودي اول دوره سال بعدي •
انواع گزازش هاي انبار شامل كاردكس، گردش، موجودي، ميانگين مصرف •
به صورت چاپي و نموداري بالاي صد گزارش با تركيب هاي مختلف •

عمده مزيت ها نسبت به نرم افزار سون
برای هر نوع گردش ريالی شامل انبار، مراحل تحويل خودرو خدمات خارج از تعميرگاه •
قرارداد صافکاری و نقاشی، خودروهايی که از بيمه خسارت دريافت می کنند •
خريد قطعات از شرکت مادر يا به صورت آزاد، پيش دريافت از مشتريان •
پرداخت های نقدی از صندوق، عمليات مالی گارانتی و کليم، فروش آزاد قطعات •
اسناد مالی به صورت خودکار و در لحظه ثبت عمليات در نرم افزار حسابداری صادر می گردند •
در خصوص اجرت های فاقد کد شرکت اين نرم افزار قابليت پردازش اين نوع اجرت ها را دارا می باشد. •
امکان رزرو قطعات قبل از مراجعه خودرو برای آن شماره شاسی و بخش پيش بينی موجودی کافی •
امکان فروش تنها قطعات به مشتريان ثابت و يا به صورت متفرقه. •
امکان ثبت درخواست سفارش قطعه برای خودرو و پی گيری آن و وضعيت سفارش ها •
برخورداری از يک سيستم انبارداری کامل در کنار بخش پذيرش با قابليت صدور لحظه ای اسناد حسابداری •
منوها و بخش های ورود اطلاعات اين نرم افزار شکيل تر و خواناتر با حفظ سادگی می باشد •
رنگ بندی صفحات برنماه به گونه ای است که باعث خستگی چشم نمی گردد •
قابليت اضافه نمودن امکانات جديدتر بسته به نياز استفاده کنندگان •
امکان ارسال پيامک به مشتری در لحظه بستن کارت جهت اطلاع از خاتمه کار و مبلغ کل قابل پرداخت •

جهت دریافت نسخه آزمایشی بر روی تصویر زیر کلیک کنید